Kystoppropet: Investér i bedre kystmiljø nå, miljøvernminister!

Bli med nå! Over 600 underskrifter kommet inn så langt overrekkes Miljøvernministeren mandag 12.8.13.

Signér oppropet om strakstiltak for kystmiljøet Nordsjøen-Skagerrak her.

Algeoppblomstring i Skagerrak. Foto: NASA, fri bruk.

Algeoppblomstring i Skagerrak- Nordsjøen. Foto: NASA.

Av Per-Erik Schulze, marinbiolog, leder i Naturvernforbundet i Kragerø

Tenk deg at all løvskogen i Sør Norge har forsvunnet de siste ti åra på grunn av klimaendring og forurensning. Et slimete algebelegg er alt som ligger igjen på skogbunnen i turområdene dine. På våren kommer ikke trekkfuglene, og få av vinterfuglene overlevde. I dalene innover ligger en grønn giftig tåke helt til 50 meters høyde over dalbunnen, et resultat av råtnende gammel skog og industriavfalldeponier iblandet kloakk og søppel. Skogsdyra beveger seg sjelden ned i dalbunnen fordi de kan kveles, og også mennesker holder seg i høyden. Dyrebestandene stuper. Rovdyr og rovfugl finner ikke lenger bytte, og sulter ihjel. Dyr og mennesker trenges sammen på stadig mindre areal på fjelltoppene og bokstavelig talt slåss om tomter for å lage bolig og høste mat.

Det høres ut som settingen fra en hårete Sci-Fi film. Men er en offisiell beskrivelse av miljøtilstanden langs kysten i Skagerrak og Nordsjøen. Bare bytt ut ”løvskog” med ”sukkertareskog”, ”dalbunn” med ”fjordbunn” og ”fugl” med ”fisk”, så har du det rett. 26.april lanserte regjeringen den første forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Naturvernforbundets kystlokallag deler departementets bekymring for miljøforholdene langs kysten, men klarer ikke se at regjeringen har ivaretatt kystmiljøet overhodet i forvaltningsplanen, og vil derfor be om et snarlig møte for å etterspørre hvilke tiltak Miljøvernministeren ønsker å iverksette.

Er det greit at regjeringen i et valgkampår ikke investerer i bedre kystmiljø? Nei, mener Naturvernforbundets kystlokallag, og starter nå et kystopprop du kan bli med å signere på her. Oppropet har 10 konkrete kystmiljø-tiltaksutfordringer til miljøvernministeren og regjeringen.

Bli med å signere kystoppropet, og del det med kystvenner via facebook og e-post. Du kan følge med på hvem som allerede har signert oppropet her

Signer kystoppropet: Investér i bedre kystmiljø nå, miljøvernminister!

Filmsnutt på YouTube: Slik ser det ut på råtten sjøbunn.
Les og se filmklipp hos Klif om skogdøden i havet forårsaket av varmere vann kombinert med forurensning.

 

Strandryddedag 2013 – Stopp marin forsøpling

Strandryddedagen 2013 er nært forestående, 27.april. Finn et arrangement nær deg, eller lag din egen ryddeaksjon og meld deg på. Se her 10 gode grunner til å unngå marin forsøpling og bli med på opprydding.

I anledning Fest for Skagerrak i Ny-Hellesund idag, har vi laget en 5 minutters undervannsfilmsnutt som ta deg med ned utenfor brygga nettopp ved Verftet i Ny Hellesund.

Ny- Hellesund, fiskerikt

Dette skulle være kun en solskinnshistorie, sjøbunnen ved verftsområdet som har vært blant sørlandets giftigste er nemlig mudret opp og ryddet. Nå kommer fisk og tare tilbake som man kan se på filmen. Så vi ble litt skuffet når vi dokumenterte med undervannskameraet at de som har bygget restauranter på det gamle verftsområdet har latt endel nytt byggeavfall gå i sjøen. Rørstumper, plastemballasje, malingspann og pakkestropper. I tillegg til at det fortsatt ligger igjen noen gamle oljefat.

 Ny-Hellesund, byggeavfall utenfor kaia

Entreprenører på byggeplasser i skjærgården, ta ansvar! Byggeavfall skal ikke brennes i fjæra eller dumpes.

Bli med under vann i Søgne!

Per-Erik Schulze, fagrådgiver i Naturvernforbundet og marinbiolog

På Kileneset, ut mot havet i Søgne, finnes en liten kanal med sjeldent sterk tidevannsstrøm. Her har det etablert seg et unikt gruntvannsøkosystem som du sjelden ser maken til. Her i denne filmen kan du bli med en rask tur ned. Opptakene er gjort med et enkelt undervannsinspeksjonskamera juni 2012, og er nok første gang livet i kanalen er dokumentert.

Sterke tidevannsstrømmer er en viktig naturtype i følge den nasjonale kartleggingen av marine naturtyper som skal gjøres i alle kommuner, men lokaliteten er nå truet av utbyggingsplaner. I planutredningen er det ikke gjort noe for å kartlegge livet i kanalen, eller konsekvensene når det er planlagt en ny og mye større kanal ved siden av som vil endre forholdene.

Heldigvis jobber Naturvernforbundet sitt lokallag i Søgne med å ta vare på området.  De har skrevet høringsuttalelse til reguleringsplan, og bedt om at naturverdier i sjøen kartlegges og tas vare på. De tapte første runde med en stemmes overvekt i kommunestyret, men selve kanalplanene må søkes fylkesmannen direkte og da regner vi med at det kreves undersøkelse av miljøgift og marine naturtyper registrering.

Hvordan har vi det på kyststripa mellom Kristiansand og Mandal?

Laila Haakonsen, leder Naturvernforbundet i Søgne

Vi har en fantastisk skjærgård å glede oss over. Nøyaktig 1229 øyer, holmer og skjær med uthavna Ny-Hellesund som best kjent. En stor del av dette ble landskapsvernområde i 2005.

På flere øyer drives målrettet skjøtsel for å få tilbake kystlyngheia med gode beitemuligheter for sau. Lokallaget har denne vinteren deltatt med over hundre arbeidstimer på en av øyene for å rydde en samlingsplass, adkomststier og få fram to gravrøyser fra einerkrattet. Livgivende, sosial og meningsfylt innsats!

aksjon nei til båthavnNedbygging av fastlandskysten er største problem for naturmangfold og allmenhetens friluftsliv. Politisk vedtatte dispensasjoner om nybygging og utvidelse av såkalte «sjøbuer», brygger og hytter, som nå må kalles fritidsboliger, småspiser ustanselig på kystarealet. Store jafs går med til et umettelig marked for nye fritidsboligfelt og digre «småbåt»-havner. Den siste store båthavnsaken gjelder privat fremlagt plan for 350 båtplasser i Trysfjorden.

Vi tar det med tilkjempet fatning, argumenterer saklig gjennom høringsuttalelser og avisinnlegg til kommuneplaner og reguleringsplaner, påberoper oss 100-metersbeltet og Naturmangfoldloven. Men det kommunale politiske flertallet, som tar avgjørelsen til slutt, synes ikke å ha særlig sans for naturlover.

Etter hvert er det nok blitt ganske forutsigbart hva Naturvernforbundet i Søgne mener. «Det er bare det uventede som gir informasjon», sa kunstneren René Magritte. Kan bloggen bli et oppkomme for spenstige ideer til alternative tilnærmingsmåter?