Bli med på vardebrenning!

Lene Liebe Delsett, Levende kyst-koordinator

En kald vinterdag i 2011 ble vardene tent for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja på over 50 steder over hele landet. Signalet var sterkt, og i mars samme år bestemte regjeringen at områdene skulle holdes oljefrie. En stor seier ble vunnet av tusenvis av engasjerte mennesker. Nå er det på tide å tenne vardene igjen. Stortingsvalget til høsten blir avgjørende for framtiden til de unike områdene i nord.

Sortland

Den 23. februar arrangerer Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja vardebrenning for å varsle om at dette må bli en viktig sak i valget og regjeringsforhandlingene som følger. Slik skal vi vise at vi fortsatt er like opptatt av en fornybar framtid i Lofoten, Vesterålen og Senja. Allerede vet vi at det blir vardebrenning i Oslo, Stavanger, Haugaland, Drammen, Bergen, Moss, Trondheim, Ålesund, Tromsø, Harstad, Lenvik, Bodø, Evenes, Sortland, Vågan, Vestvågøy, Alstadhaug, Namsos, Nesodden, Malvik, Fiskvollbukta, Gyrihaugen, Kirkenes, Hadsel, Sør-Varanger, Andøy, Sortland, Værøy, Røst, Moskenes, Ås og Lier.

NesoddenDet er lett å delta! Alle som har engasjement for saken kan melde sin interesse til koordinatorene i Folkeaksjonen, eller til oss i Naturvernforbundet. Oppskrift på gjennomføring finner du på denne nettsiden, og i tillegg er vi mer enn klare for å svare på spørsmål.

Koordinatorer i Folkeaksjonen: Bente Lorentzen – 971 686 13/ Elin Østvik – 99 32 03 66/ post@folkeaksjonen.no

Steigen

Bildene er fra vardebrenningen i 2011.

Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er viktigere enn noensinne

I dag la Olje- og energidepartementet (OED) fram sine resultater fra kunnskapsinnhentingen i forbindelse med mulig oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. – Vi har allerede mye kunnskap om hva oljeboring i disse områdene betyr. Miljøkonsekvensene av oljevirksomhet her kan være dramatiske sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Dette er et av verdens viktigste fiskeriområder. Fire av verdens ti største fiskebestander gyter her. Det er her vi har de største bestandene av torsk og sild i verden. Kunnskapen vi har viser at det vil være absurd å bore etter olje i matfatet og øke klimagassutslippene, sier Haltbrekken.

Rapporten fra Veritas om konsekvensene av en oljeulykke viser hvor dramatisk dette er: Områder langs store deler av kysten i nord, helt til den russiske grensen og til 100 km sør for Svalbard, vil bli påvirket. Mange av de aktuelle oljebrønnene ligger svært nær land. Åtte av de ti analyserte brønnene i Veritas-rapporten ligger under fire mil fra kysten og fra Tromsø vil det kun være 27 km til nærmeste brønn. Oppsummeringen fra OED viser at oljevernberedskapen er svært mangelfull og at kun 20-35 prosent av oljesølet kan bli samlet opp om vinteren og 40-55 prosent om sommeren.

Oljeproduksjon i dette området kan tidligst starte i 2025 og vil pågå i mange år. På dette tidspunktet må vi ha kuttet klimagassutslippene betydelig og nærmet oss nullutslippssamfunnet. Det internasjonale energibyrået la nylig fram tall som viser at 2/3 av de allerede oppdagede kull, olje og gassressursene må bli liggende om vi skal unngå de verste konsekvensene av klimaendringene.

– Vi har reddet disse områdene fra oljevirksomhet flere ganger før, og vi skal gjøre det igjen. Dette er den viktigste miljøsaken i 2013. Dess mer kunnskap vi får om de sårbare naturverdiene, fiskeriene og klimaendringene, dess mer uforsvarlig blir det å sette i gang oljevirksomhet i disse områdene, sier Haltbrekken.

Olje- og energidepartementet er et av fem departementer som skal hente inn kunnskap om dette området.

Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Lene Liebe, Levende kyst-koordinator i Naturvernforbundet

I mars 2011 vant vi en stor seier da regjeringen bestemte at Lofoten, Vesterålen og Senja skulle holdes oljefritt enda en stund til. Men det var dessverre ikke en seier som gjorde at vi kunne legge ned arbeidet. For det første åpnet vedtaket for boring i en masse områder lenger nord, og for det andre la det opp til ny diskusjon ved stortingsvalget.

Nå er vi der igjen: Vi planlegger oljekamp. Jeg er med på de første diskusjonene nå om dagen, med Natur og Ungdom og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Og jamen trengs vi! Roar Flåthen i LO trygler om olje, og samtidig får vi stadig mer alarmerende beskjeder om klimaendringene og tilstanden til sjøfuglene. Norge trenger mer oljedebatt, og der skal Naturvernforbundet være med.

Les mer om LO og Flåthen på Silje Lundberg sin blogg.

Dersom noen har innspill eller gode ideer til arbeidet, ta mer enn gjerne kontakt! Vi trenger alle smarte tanker og hender i arbeid som vi kan få.

 

Oljekritikk i avisene

Sivert Straume, nestleder i Naturvernforbundet i Hordaland

Naturvernforbundet i Hordaland forventer at de miljø- og klimaskadelige konsekvensene av norsk oljevirksomhet vil bli satt tydeligere på dagsorden, også i Bergens Tidende (BT).

 

 

– Vi kan ikke utvinne alle olje- og gassressursene vi har funnet. Det var budskapet i hovedoppslaget på næringslivssidene i Bergens Tidende lørdag 2. juni. Nestleder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Vågard Erdahl Nyaas fikk tale oljeindustrien midt imot i det første store oppslaget med en oljekritisk vinkling på lenge.

Etter at Naturvernforbundet i Hordaland og Bergen skrev til BTs leserkontakt og BT lovet å ta med seg innspillene våre har artikkelserien «Dynka i olje» begynt å rulle. Vi forventer at det kommer flere oppslag med som viser de miljø- og klimaskadelige konsekvensene av norsk oljevirksomhet.

Vi har uttalt i BT at Naturvernforbundet vil gjøre klima til en valgkampsak i det kommende stortingsvalget for at folk skal stemme på partier som ikke vil åpne for mer oljeleting enn den som alt er gjort.

Les mer om Naturvernforbundets innspill til Bergens Tidende om omtale av oljeindustri her.