Se bildene av oljeflak ved norske oljerigger grunnet oljeutslipp i produsert vann

Galleri

Dette galleriet inneholder 21 bilder.

Idag presenterer Naturvernforbundets kystblogg et utvalg skremmende oljeutslipp bilder fra norsk oljeproduksjon (Alle foto i galleriet: Kystverket 2012-2013.) -For første gang blir det offentlig kjent at det er vanlig med flere kilometer lange oljestriper på sjøen fra oljeplattformer som slipper … Les videre

Kystoppropet: Investér i bedre kystmiljø nå, miljøvernminister!

Bli med nå! Over 600 underskrifter kommet inn så langt overrekkes Miljøvernministeren mandag 12.8.13.

Signér oppropet om strakstiltak for kystmiljøet Nordsjøen-Skagerrak her.

Algeoppblomstring i Skagerrak. Foto: NASA, fri bruk.

Algeoppblomstring i Skagerrak- Nordsjøen. Foto: NASA.

Av Per-Erik Schulze, marinbiolog, leder i Naturvernforbundet i Kragerø

Tenk deg at all løvskogen i Sør Norge har forsvunnet de siste ti åra på grunn av klimaendring og forurensning. Et slimete algebelegg er alt som ligger igjen på skogbunnen i turområdene dine. På våren kommer ikke trekkfuglene, og få av vinterfuglene overlevde. I dalene innover ligger en grønn giftig tåke helt til 50 meters høyde over dalbunnen, et resultat av råtnende gammel skog og industriavfalldeponier iblandet kloakk og søppel. Skogsdyra beveger seg sjelden ned i dalbunnen fordi de kan kveles, og også mennesker holder seg i høyden. Dyrebestandene stuper. Rovdyr og rovfugl finner ikke lenger bytte, og sulter ihjel. Dyr og mennesker trenges sammen på stadig mindre areal på fjelltoppene og bokstavelig talt slåss om tomter for å lage bolig og høste mat.

Det høres ut som settingen fra en hårete Sci-Fi film. Men er en offisiell beskrivelse av miljøtilstanden langs kysten i Skagerrak og Nordsjøen. Bare bytt ut ”løvskog” med ”sukkertareskog”, ”dalbunn” med ”fjordbunn” og ”fugl” med ”fisk”, så har du det rett. 26.april lanserte regjeringen den første forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Naturvernforbundets kystlokallag deler departementets bekymring for miljøforholdene langs kysten, men klarer ikke se at regjeringen har ivaretatt kystmiljøet overhodet i forvaltningsplanen, og vil derfor be om et snarlig møte for å etterspørre hvilke tiltak Miljøvernministeren ønsker å iverksette.

Er det greit at regjeringen i et valgkampår ikke investerer i bedre kystmiljø? Nei, mener Naturvernforbundets kystlokallag, og starter nå et kystopprop du kan bli med å signere på her. Oppropet har 10 konkrete kystmiljø-tiltaksutfordringer til miljøvernministeren og regjeringen.

Bli med å signere kystoppropet, og del det med kystvenner via facebook og e-post. Du kan følge med på hvem som allerede har signert oppropet her

Signer kystoppropet: Investér i bedre kystmiljø nå, miljøvernminister!

Filmsnutt på YouTube: Slik ser det ut på råtten sjøbunn.
Les og se filmklipp hos Klif om skogdøden i havet forårsaket av varmere vann kombinert med forurensning.

 

Strandryddedag 2013 – Stopp marin forsøpling

Strandryddedagen 2013 er nært forestående, 27.april. Finn et arrangement nær deg, eller lag din egen ryddeaksjon og meld deg på. Se her 10 gode grunner til å unngå marin forsøpling og bli med på opprydding.

I anledning Fest for Skagerrak i Ny-Hellesund idag, har vi laget en 5 minutters undervannsfilmsnutt som ta deg med ned utenfor brygga nettopp ved Verftet i Ny Hellesund.

Ny- Hellesund, fiskerikt

Dette skulle være kun en solskinnshistorie, sjøbunnen ved verftsområdet som har vært blant sørlandets giftigste er nemlig mudret opp og ryddet. Nå kommer fisk og tare tilbake som man kan se på filmen. Så vi ble litt skuffet når vi dokumenterte med undervannskameraet at de som har bygget restauranter på det gamle verftsområdet har latt endel nytt byggeavfall gå i sjøen. Rørstumper, plastemballasje, malingspann og pakkestropper. I tillegg til at det fortsatt ligger igjen noen gamle oljefat.

 Ny-Hellesund, byggeavfall utenfor kaia

Entreprenører på byggeplasser i skjærgården, ta ansvar! Byggeavfall skal ikke brennes i fjæra eller dumpes.

Nei til økte utslipp i Ranfjorden!

Lene Liebe Delsett, Levende kyst-koordinator

Før jul fikk Rana Gruber tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til å øke utslippene sine. Naturvernforbundet tar opp kampen, for dette er uakseptabelt. Vi vil ha opprydding i Ranfjorden, ikke økte utslipp!

RanfjordenI mange år har Naturvernforbundet i Nordland engasjert seg for Ranelva og Ranfjorden, som er flotte naturområder. Dessverre er det mye forurensning fra gruven i området, og noe må gjøres. Derfor er det provoserende når gruven får tillatelse til å forurense mer, i stor grad fordi man ikke ser noen annen mulighet. Vi er overbevist om at bedre alternativer finnes, og at tillatelsen er i strid med europeiske regler som Norge skal følge. Naturvernforbundet sendte derfor en klage på avgjørelsen før helga, og håper at den blir tatt til følge. Les klagen her.

Les mer om arbeidet for en ren fjord:
Rana Gruber dumpet giftige kjemikalier

Naturvernforbundet vil ha penger til miljøgiftopprydding

Ranelva ryddet for gyro, men forurenset av gruveslam

Stortingsdebatt om giftopprydding

Per-Erik Schulze, fagrådgiver i Naturvernforbundet

Kjell Ingolf Ropstad fra Krf stilte spørsmål til miljøvernministeren i spørretime på Stortinget for et par uker siden, som et resultat av at potten til gidtopprydding på statsbudsjettet er redusert til nesten en tredel de siste årene. Det ble både interessant og oppmuntrende.

– Det vart ikkje prioritert eit løft på akkurat det området i år, i konkurranse med mange andre viktige felt, innrømte miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. – Det er heilt riktig at det vil krevje auka løyve i åra som kjem, å gjennomføre ein del av dei større prosjekta.

Det er lovende at flere stortingsprepresentanter engasjerte seg i debatten. Både Krf og Høyre kritiserte regjeringen for lave bevilgninger. Det er også bra at miljøvernministeren innrømte at de i år nedprioriterte oppryddinga, men lover bedring. De ser at det er stort engasjement lokalt, og det er blant annet vår fortjeneste.

 

Så får vi se hva det blir til!

Hele debatten kan du lese her

 

 

Forurensning i Fredrikstad

Mariann Hovda, Naturvernforbundet i Fredrikstad

Kysten er tema for Naturvernforbundet i år og koordinator Lene Liebe fra sekretariatet satte oss virkelig på sporet. Hun sendte oss en liste fra Klima- og forurensningsdirektoratet over forurenset grunn i Fredrikstad og kontaktet media og stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal. Vi trengte å ha med oss en stortingsrepresentant for bevilgningene fra staten er mer enn halvert til dette i år. Håpet er å få satt såpass fokus på problemet et Line Henriette Holten Hjemdal klarer å overbevise resten av Stortinget om at dette må de fokusere på. Opposisjonen hadde i sitt budsjett forslag 20 millioner mer til dette. Men det ble dessverre ikke vedtatt.

Vidar Løchen og Mariann Hovda fra Naturvernforbundet i Fredrikstad sammen med stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal fra Krf (i midten).

Fredrikstads problemsteder:

Engelsviken slipp. Jeg dro på en privat liten befaring dagen før Lene kom. Det er tre slipper der, og det lå båter på alle tre. Blant annet en stor fiskebåt. Stor aktivitet. Sikkert en fin arbeidsplass. God stemning. Vannet er glassklart og rent. Det fristet med en dukkert. Men jeg vil ikke spise de fiskene og de blåskjellene som man finner der. Her har de pusset båter og malt med giftig bunnstoff i generasjoner. Dette handler mest om gamle synder. Vi vet ikke hva som skjuler seg i grunnen der. De er pålagt å gjøre undersøkelser.

Vi møttes på Bertelsen-slippen. fredag 21. september. Den er et landemerke midt i byen. Mange er glade i den gamle karakteristiske bygningsmassen der. Nå er den er bygget om til restaurant. Da de bygde gravde de vekk forurensede masser. De gjorde alt helt riktig som de ble pålagt. Stedet ble nydelig. Men akkurat grunnen under den gamle slippen ligger urørt. Der kan vi være sikre på at det ligger masse bly og verre ting. Pappaen min var fisker. Han var god kunde hos Bertelsen. Hvert år lå fiskerskøyta våres på slippen der. Da pusset de vekk gammel bunnstoff og lagt på ny. Jeg har gode følelser for Bertelsen. På en måte er jeg medskyldig føler jeg.

Seut industrier stod også på lista. Det er et gammel nedlagt verft. Som har vært nedlagt så lenge jeg husker. Der er det også pålagt undersøkelser. Antagelig like ille der.

Dagen etter ble det oppslag i Fredrikstad Blad og Line Henriette fra KrF tok med seg våre tanker inn til Stortinget. Vi fikk satt saken på kartet. Det hjelper å sette fokus på ting.

Vi vil ha opprydding i Stavanger!

Per-Erik Schulze, fagrådgiver i Naturvernforbundet

For to uker siden var jeg, Naturvernforbundet i Rogaland og stortingsrepresentant Siri Meling fra Høyre på tur for å se på forurensning fra brannskum fra en flyplass utenfor Stavanger.

 

 

 

 

 

 

Her har det vært kjent i ti år at det er miljøgifter, men det er fortsatt ikke ryddet opp! Det synes vi at det må bli en slutt på. TV2 laget reportasje fra turen, og du kan lese mer på våre egne nettsider her. Sammen med oppmerksomhet rundt forurensningsproblematikk flere steder i landet og befaringer slik som i Trondheim håper vi at det nå kommer penger og handing fra myndighetene.

 

 

Ren kyst nå! Miljøgifter på avveie.

Lene Liebe, Levende kyst-koordinator

For en måned siden skrev vi om oversikten som Natur og Miljø har laget om forurensede steder langs norskekysten. 100 steder er alvorlig forurenset og på 259 steder er det mistanke om alvorlig forurensning med miljøgifter. Egentlig ganske utrolig!

Naturvernforbundets lokallag og fylkeslag har mange steder fått store oppslag i lokalmedia om de nye tallene. Oppmerksomhet er viktig hvis vi skal få ryddet opp!

Et lite utvalg av forurensningsoppslagene fra i sommer

Miljøgifter langs hele kysten

Drammen havn

Martin, informasjonsrådgiver i Naturvernforbundet

Natur & miljø har registert miljøgifter langt hele kysten. Se kartet over de 100 mest
forurensede stedene og les mer om kystforurensning i

saken.

[googlemaps https://maps.google.no/maps/ms?msa=0&msid=204480013913640758633.0004c12912c7006c0bf2a&hl=no&ie=UTF8&ll=64.539518,18.114953&spn=13.049885,26.024294&t=m&output=embed&w=425&h=350]

Her er noen tall for norsk kystforurensning:
• 100 steder er alvorlig forurenset med behov for snarlige tiltak (kategori 3).
• 259 steder er det mistanke om alvorlig forurensning (kategori x).
• 108 av lokalitetene er skipsveft, ved 24 er alvorlig forurensning påvist.
• Møre og Romsdal og Finnmark har mest uoppryddet kystforurensning.
• Hammerfest, Oslo, Stavanger, Ålesund og Askøy er kommunene med flest steder med kystforurensning.

Hele saken kan leses hos Natur & miljø