Hakeslepp fra verden på Norges gruveavfalls-dumpevedtak

Av marinbiolog Per-Erik Schulze, Naturvernforbundet

image

Collage: Førdefjorden en dumpeplass? Eksempler på reaksjoner. Originalfoto: Tom Ording Dahl


17.4.2015 kom det lenge fryktede vedtaket fra Regjeringen om at de vil gå for et gruveprosjekt i Engebø som forutsetter at midtre deler av Førdefjorden brukes som deponi for gruveavgangsmasser. 11 tonn gruvestøv iblandet kjemikalier skal føres ned på sjøbunnen hvert minutt – i 50 år. Norge er ett av kun 5 land i verden som i dag bruker havet som dumpeplass for gruveavfall, og vedtaket om å tilby en ny frisk og produktiv fjord til slike industriutslipp skaper internasjonal avsky. Her i dette Storify-slideshowet har jeg samlet en del av de første og saftigste reaksjonene i sosiale medier og nyheter internasjonalt. Ta en titt om du orker. Saken vil bli oppdatert, så tips gjerne om nye utsagn og artikler om Norges gruvevedtak -sett utenfra.

Saken kan deles her fra kystbloggen, eller leses i fullversjon og deles via Storify: Norway dumps mining waste into fjord – International reactions.

En tanke om “Hakeslepp fra verden på Norges gruveavfalls-dumpevedtak

 1. Har skrevet til samferdselsministeren:

  Hei,

  Innledningsvis må jeg få gi min honnør for å tenke nytt og framtidsrettet i veibygging. Dette har jeg virkelig tro på.

  Så ser jeg nyhetene om at det skal dumpes store mengdrer stein fra en gruve og ned i Førdesfjorden. Folk protesterer og raser mot miljø ødeleggende drift.

  Det jeg ser sånn umiddelbart er hvilken sløsing med steinmasser som kunne vært brukt til veibygging, støping av betongelementer, etc.etc.

  Millioner av tonn med verdifulle stein ressurser skal kastes og dumpes rett i fjorden. Dette må bli en av hovedoppgavene for det nye veiselskapet å ta vare på ressurser og kanalisere dem dit hvor man så sårt trenger verdifulle ressurser.

  Kan samferdselsministeren ta grep slik at vi kan kanalisere ressurser til riktig mottaker?

  Beste hilsen

  Per Anton Øverland

  Songdalen

Det er stengt for kommentarer.