Lær å kjenne petroleumsindustriens lobbyapparat

Av Per- Erik Schulze, fagrådgiver Naturvernforbundet

I går sa Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken på NRK og i Finnmark Dagblad at han slettes ikke trodde på en ny rapport fra organisasjonen Lederne som beskriver vekstpotensialet i nord ved åpning av oljeutvinning i nye områder. Han kalte rapporten «et ledd i propagandaen for å skape økt tilslutning til en virksomhet som er svært skadelig».

Dette er sterke ord, men nettopp Lederne er beryktet for også tidligere å ha matet offentligheten med luftige rapporter som passer som hånd i hanske til oljeindustriens utviklingsplaner, fremfor å fremstå som nøytrale og mer edruelige. Idag presenterer Kystbloggen en oversikt over en del andre lobbyverktøy og «stråmenn» oljeindustrien også bruker til å fremme sine interesser på en måte så det fremstår som samfunnsinteresser. Miljøvurderinger er svært sjeldent inkludert. 

Petroleumsindustriens lobbyapparat

Norsk Olje og Gass, oljeselskapenes bransjeforening, ivaretar sammen med arbeidstakerorganisasjoner som LO sine petroleumsbransjemedlemmers interesser når det skal tas politiske beslutninger. Informasjonsavdelingene i oljeselskapene og deres bransjeforening har vokst betydelig siste tiåret. I arbeidet med utvidelse av virksomheten til nye områder benytter de mange virkemidler og i tillegg til eget apparat, benytter de en stor underskog av småselskaper, konsulenter, reklamebyrå og institusjoner som sammen mater offentligheten med tildels propaganda og luftige argumenter. Om du vil gå dypere inn i petroleumsbransjens argumentasjon og nettverk gir vi her noen startpunkter. Google de opp og gjør deg opp din egen mening!

Din oppdagelsesreise inn i petroleumslobbyen kan gjerne starte hos Norsk Olje & Gass. På deres nettside finnes glansete faktaark og rapporter, mange av dem er et ledd i mangemillionersinvesteringen Prosjekt Ytre Miljø. Denne bransjeforeningen har sikret seg ”innsidere” og tidligere ansatte fra petroleums-skeptiske fagmiljø som for eksempel Klif, Naturvernforbundet, Veritas, m. fl..  Bransjeforeningen er tilstede i potensielle utviklingsområder, og har nå opprettet et nytt kontor i Lofoten. Lobbyismen er lagt til oljeindustrifinansierte tenketanker og ”foreninger” som KonKraft, PetroLovese og Petro Arctic. KonKraft har blant annet drevet en ”Task Force miljøkommunikasjon”.

Internasjonalt har Statoil direkte finansiert lobbyister (eksempel USA), stråmenn (eksempel Nigeria og Libya) og hentet inn råd fra eksperter innen blant annet spionasje. Dette regnes som uetisk i Norge, og offisielt har norsk oljeindustri retningslinjer mot å bruke slikt i norsk politikk. Lenge før noen konkrete vedtak er fattet om oljeaktiviteter i nord, flyter imidlertid flere hundre millioner kroner i utviklingsmidler nordover. Blant annet ved at oljeselskapene deler ut innovasjonsmillioner gjennom programmer som Såkorninvest og LUNN, inngår i joint ventures med småselskap og etablerer petroleumsindustri-inkubatorer, f. eks. Kunnskapsparken Harstad, Kunnskapsparken Tromsø og ProBarents (Kunnskapsparken Hammerfest). Ut fra deres hjemmesider er det vanskelig å se om disse egentlig driver med noe annet enn markedsføring av petroleumspotensiale i nord.

Når nordmenn flest skal overbevises om at næringa er miljøvennlig og fremtidsrettet spares det ikke på markedsføringsbudsjettene. Statoils hjemmeside goodideas.statoil.com er utviklet av reklamebyrået McCann sammen med mediebyrået UM London. McCann sto også bak reklamekampanjen og nettsiden ”Nord-Norges fremtid ligger under vann” som skulle ”bidra til at myndigheter, opinionsdannere og det norske folk så betydningen av å videreføre det norske oljeeventyret og hva som må til for at det skal skje. Kampanjesiden skulle, på en grundigere måte enn andre kanaler, utdype hvilke muligheter som ligger i nordområdene.” For utspill lokalt i nord bruker næringa gjerne lokale reklamebyrå som Aurora Borealis. 

Faktainformasjonen i brosjyrer og utspill er ofte laget på direkte bestilling, av analysebyrå som McKinsey, Econ, Observer, Rystad Energy og Ramm kommunikasjon, samt Veritas Energy. Flere av disse framstår samtidig i media som uavhengige oljeeksperter. Du finner de også på deltakerlistene til viktige oljestrategiske eventer som Oljemessa i Stavanger eller Oljeindustripolitisk seminar (kun for inviterte sammen med nøkkelpersoner fra oljeselskap og PR-byrå som First House).

Oljeindustrien har etablert en rekke samhandlingsarenaer med mål å senke konfliktnivået med for eksempel miljøvern- og fiskeriorganisasjoner. Statoil hadde lenge avtalefestede samarbeidsavtaler med Bellona og Naturvernforbundet. Disse er forlengst avviklet, men bransjen smykker seg fortsatt med å ha god dialog med organisasjonene. Med fiskerne avholdes det årlige sameksistensseminar, og «Ett hav» er et forum der ”toppledere fra norsk sjømatnæring og petroleumsnæring skal møtes for dialog”.

Se bildene av oljeflak ved norske oljerigger grunnet oljeutslipp i produsert vann

Galleri

Dette galleriet inneholder 21 bilder.

Idag presenterer Naturvernforbundets kystblogg et utvalg skremmende oljeutslipp bilder fra norsk oljeproduksjon (Alle foto i galleriet: Kystverket 2012-2013.) -For første gang blir det offentlig kjent at det er vanlig med flere kilometer lange oljestriper på sjøen fra oljeplattformer som slipper … Les videre

Strandryddeaksjon på Herdla, Askøy ved Bergen

Mange Naturvernforbundetlag deltok på den store strandryddeaksjonen våren 2013, her en stemningsrapport fra Jan Nordstrøm.

strandrydding Herdla 2013

Naturvernforbundet Askøy gjennomfører en årlig ryddeaksjon på Herdla øy, helt nord i Askøy kommune. Området er kjent for sitt rike fugleliv og store deler av øya inngår i et større fuglefredningsområde.  Rundt 340 ulike fuglearter er observert på Herdla.

Søndag 7. april ryddet vi et mindre strandområde på nordvestsiden, innenfor det som engang var Herdla Fort.

Akkurat denne stranden har først nylig blitt rensket for piggtrådrester fra krigen og dermed gjort tilgjengelig for folket. Stranden ligger nedunder en skråning, så det var en god jobb å få bosset opp til nærmeste vei. Og det var rikelig å ta tak i. I løpet av en time plukket de tjue deltakerne, både medlemmer og andre frivillige, rundt tretti sekker med boss pluss en del større gjenstander. Både små miljøagenter og større miljøvenner gjorde en solid innsats med å plukke, heise og bære bosset bort fra stranden. Pga stor brannfare ble det ikke grilling denne gangen, men vi var heldige med været: Det var fin vårsol til vi var ferdige med oppdraget, da kom regnet!

Askøyværingen var også til stede og reportasjen stod å lese i lokalavisen 12. april.

 Les mer om marin forsøpling her i det store DagbladetMagasinet oppslaget fra mai.