Kystoppropet: Investér i bedre kystmiljø nå, miljøvernminister!

Bli med nå! Over 600 underskrifter kommet inn så langt overrekkes Miljøvernministeren mandag 12.8.13.

Signér oppropet om strakstiltak for kystmiljøet Nordsjøen-Skagerrak her.

Algeoppblomstring i Skagerrak. Foto: NASA, fri bruk.

Algeoppblomstring i Skagerrak- Nordsjøen. Foto: NASA.

Av Per-Erik Schulze, marinbiolog, leder i Naturvernforbundet i Kragerø

Tenk deg at all løvskogen i Sør Norge har forsvunnet de siste ti åra på grunn av klimaendring og forurensning. Et slimete algebelegg er alt som ligger igjen på skogbunnen i turområdene dine. På våren kommer ikke trekkfuglene, og få av vinterfuglene overlevde. I dalene innover ligger en grønn giftig tåke helt til 50 meters høyde over dalbunnen, et resultat av råtnende gammel skog og industriavfalldeponier iblandet kloakk og søppel. Skogsdyra beveger seg sjelden ned i dalbunnen fordi de kan kveles, og også mennesker holder seg i høyden. Dyrebestandene stuper. Rovdyr og rovfugl finner ikke lenger bytte, og sulter ihjel. Dyr og mennesker trenges sammen på stadig mindre areal på fjelltoppene og bokstavelig talt slåss om tomter for å lage bolig og høste mat.

Det høres ut som settingen fra en hårete Sci-Fi film. Men er en offisiell beskrivelse av miljøtilstanden langs kysten i Skagerrak og Nordsjøen. Bare bytt ut ”løvskog” med ”sukkertareskog”, ”dalbunn” med ”fjordbunn” og ”fugl” med ”fisk”, så har du det rett. 26.april lanserte regjeringen den første forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Naturvernforbundets kystlokallag deler departementets bekymring for miljøforholdene langs kysten, men klarer ikke se at regjeringen har ivaretatt kystmiljøet overhodet i forvaltningsplanen, og vil derfor be om et snarlig møte for å etterspørre hvilke tiltak Miljøvernministeren ønsker å iverksette.

Er det greit at regjeringen i et valgkampår ikke investerer i bedre kystmiljø? Nei, mener Naturvernforbundets kystlokallag, og starter nå et kystopprop du kan bli med å signere på her. Oppropet har 10 konkrete kystmiljø-tiltaksutfordringer til miljøvernministeren og regjeringen.

Bli med å signere kystoppropet, og del det med kystvenner via facebook og e-post. Du kan følge med på hvem som allerede har signert oppropet her

Signer kystoppropet: Investér i bedre kystmiljø nå, miljøvernminister!

Filmsnutt på YouTube: Slik ser det ut på råtten sjøbunn.
Les og se filmklipp hos Klif om skogdøden i havet forårsaket av varmere vann kombinert med forurensning.

 

7 tanker om “Kystoppropet: Investér i bedre kystmiljø nå, miljøvernminister!

  1. Kystmiljøet er sårbart og det er viktig at vi begynner å handle.
    Havet har lenge vært brukt som avfallsdynge, og vi begynner nå å se resultatet av dette. Det er vel snart ikke et marint økosystem tilbake, som ikke er påvirket av plastavfall

  2. For mye av havet og livet i og rundt havet forsvinner i en alarmerende fart,vi må verne om havet og stoppe all forurensing av nye miljøgifter

  3. Meget bra initiativ fra Naturvernforbundet. Sett fra SeaCult skjer nå verdens største økologiske katastrofe i våre sjø- og havområder, i Norge som de andre verdens kyster. En stor utfordring for å bevare sjøvegetasjonen er mere nedbør, der vatnet renner med stor hastighet gjennom rør og rette elver. Dette skaper store mengder av eroderte og forurenset masser som tildekker og ødelegger sjøvegetasjonen. Før hadde vi store deltaområder som fanget dette opp. I dag består disse av dyrka mark eller byområder.
    Husk – uten gras dør kua og uten sjøgress dør livet havet. Mattilgangen blir mindre samt hjemmested for fisk og sjødyr. Dvs. at når torsk og steinbit er borte er det kongekrabbe og kråkebolle som tar over.
    Sett med vår øyne vil det bli behov for rehabilitering av områder, gjerne med habitat der man også setter ut yngel av kysttorsk og steinbit.

Det er stengt for kommentarer.