Tid for brennande engasjement!

Vardebrenning mot oljeborring, Steigenn 2011

Vardebrenning mot oljeborring, Steigen 2011

Jorunn Vallestad,
rådgiver naturmangfold i Naturvernforbundet

23. februar er datoen. Datoen då vi skal vise at engasjementet for eit oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja brenner sterkare enn nokon gong. For to år sidan vart 50 vardar tent over heile landet som eit varsel om fare. Fare for verdens største torskebestand, fare for unik og verdifull natur, for den norske verdsarven og for framtidige generasjonar. Den gongen vant vi ein delseier, men kampen er ikkje slutt.  Til hausten er det stortingsval, og vi må vise politikarane at det framleis ikkje er greitt å la oljenæringen sleppe til i våre mest sårbare havområde.Samstemte fagmiljø
Havforskningsinstuttet har sagt det, Direktoratet for Naturforvaltning har sagt det, Polarinstituttet har sagt det og KLIF har sagt det. Det er ikkje forsvarleg å opne havområda utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeverksemd. Sokkelen er for smal, naturverdiane for sårbare, fiskeria for verdifulle og konsekvensane for store om uhellet skulle vere ute.  Når vi veit at 2/3 av dei fossile ressursane må bli verande i bakken for å hindre ein global oppvarming på over 2 grader, blir det heilt feil å opne dei mest verdifulle naturområda i verdas rikaste land. Område som attpåtil berre utgjere ca 2% av dei fossile ressursane på norsk sokkel. Om nokon har råd til å la oljen ligge er det oss. La oss gå føre med eit godt eksempel, og la Lofoten, Vesterålen og Senja markere starten på ei tid då kunnskap og fornuft vinn over kortsiktig profitt.

70 stader – så langt
Om få dagar vil vardane lyse frå fjelltopp til fjelltopp, kysten rundt og i innlandet. aklndet frå . Eit eldgammalt faresymbol for å vise at evigvarande verdiar er trua av kortsiktig profitt. Så langt er det planlagt markeringar over 70 stadar i landet, og engasjementet aukar. Her kan du finne ut om det er planlagt vardebrenning nerme deg, og om det ikkje er det, kvifor ikkje samle familie og naboar og tenne din eigen varde? Ta eit bilde av varden og send det til oss! Vi har vunne før og vi kan vinne igjen, om vi er mange nok som kjempar.

Forsøpling av kysten

Dag Neiden, Naturvernforbundet i Salten

Unnstad, strand IIVi har et fantastisk flott kystlandskap – sett på litt avstand. Kommer man i nærkontakt så blir bildet litt annet: det er mengder av søppel i fjæra – strender, svaberg og av og til et godt stykke innover land. I hovedsak består søppelet av plastprodukter, garn og tauverk.

 

I sommer var det i regi av Iris en kampanje for å samle sammen og fjerne noe av dette. Det ble utlevert gule sekker til formålet. Forutsetningen var at fulle sekker ble plassert slik at de kunne hentes med bil. Ryddearbeidet ble utført av frivillige. Det sier seg selv at bare en forsvinnende liten del av kysten ble ryddet. Områder uten fastlandsforbindelse var ikke inkludert i ordningen – slik som Landegode. Dersom noen likevel skulle rydde fjæra i uveisomme områder ville avfallet sannsynligvis ende på bålet – dvs. at det flyttes til atmosfæren i form av giftige gasser.

avfallsforbrenning foto naturvernforbundetSlik kan det ikke fortsette. Forsøpling av kysten er et så stort og omfattende problem at det ikke kan håndteres på frivillig basis – det må bli et offentlig ansvar. I Salten er det Iris som samler inn og tar seg av avfall – sortere og sørger for gjenvinning av verdifullt råstoff. Plast er et slikt verdifullt oljebasert råstoff. Driften av Iris går med overskudd som overføres eierne – dvs. kommunene. Dette overskuddet burde i stedet benyttes til en profesjonell innsamling av søppel langs kysten – i tillegg til den som skjer ved frivillig innsats.

Det flyter stadig mer søppel i havet som til slutt skylles opp på land. Derfor må oppryddingen skje kontinuerlig. Det å begrense dumping av søppel i sjøen er et mål i seg selv. Søppelcontainere på kaikanten er et godt virkemiddel.

Iris og de miljøvernansvarlige i kommunene og fylket oppfordres ved dette til ta å tak i problemet, slik at kystlandskapet etter hvert også blir en naturopplevelse på nært hold.