Den virkelige kostnaden av mineralutvinning – Blod, svette og tårer

Mineral Occarency of Uganda MapDet er betydelige reserver av ulike mineraler i Uganda. Ifølge «Department of Geological Surveys and Mines» i Ugandas departement for energi og mineralutvikling er det over 55 forskjellige mineraler i Uganda, og det blir stadig oppdaget flere. Men hva betyr disse mineralressursene for ugandere?

Den ugandiske gruvesektoren var levende i kolonitiden (1950-1960), men sektoren avtok på 70-tallet på grunn av politisk ustabilitet og den globale økonomiske nedturen som tvang mange av utvinningsselskapene til å gi opp driften og forlate landet.
I et forsøk på å stimulere økonomisk vekst, utviklet regjeringen i Uganda i 2001 en mineralpolitikk med mål om å stimulere til investeringer i gruvesektoren og bidra til økonomisk vekst.

I dag har mange utenlandske selskaper vist interesse for å utnytte Ugandas mineralressurser. Noen bedrifter har allerede kjøpt lisenser, og er i innledende prosesser med å utvikle landets mineralbransje. Ved inngangen til 2010 ble over 517 lisenser gitt og disse inkluderte prospektering, leting, utvinning etc.

De fleste av disse mineralforekomstene er funnet i områder hvor lokalsamfunn lever, mens andre befinner seg i sensitive økosystemer som innsjøer og naturreservater. Ofte blir lokalsamfunn kontaktet av politikere og mektige agenter for selskapene. De lover folk jobb og at de vil forandre livene deres dersom de godtar å forlate sitt land i bytte for en fattig erstatning. Allerede har mange lokalsamfunn mistet landområdene sine.

Men det store spørsmålet er hva som vil skje med ugandere når alle disse mineralene over hele landet er hentet ut? De sosiale og økologiske effektene av gruvedrift er ødeleggende og uakseptable. Med tanke på at befolkningen vil måtte flytte, har regjeringen i Uganda noen gang tenkt på et alternativt sted å flytte folk til?

Gruvedrift har også de ødeleggende virkninger på helse og miljø. De politiske elitene har ikke forstått alvorlighetsgraden av konsekvensene som gruvedrift har for livet på jorden.
I andre land som utvinner mineralressurser, er det rapporter om sivile konflikter som resulterer i dødsfall, matusikkerhet, sykdommer og generell forringelse av boforholdene.

Vi ønsker at Uganda skal utvikle sine mineralressurser i et rolig tempo, og hvis Ugandas mineraler må ut, bør det gjøres på en måte som ikke selvsagt skader landets borgere. I møte med den nåværende klimakrisen, er modellen som Uganda bør følge en som setter mennesker og miljø i fokus.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *